Una maqueta modular escala N

Estem construïnt una maqueta escala N. Hem volgut aprofitar quatre mòduls la base dels quals es va construir pensant en la possibilitat d'allarga els dos bucles de retorn de la maqueta que funciona sense retrosenyalizadors S88. Aquests quatre mòduls, per a raons d'espai, els hem agrupat de la forma que indica la figura, que poseu ampliar clicant sobre d'ella, que tenim a sota. A la mateixa figura hi hem posat també l'esquema de les vies.

Les vies utilitzades són Fleischmann piccolo-Gleis N que porten balast incorporat. Aquestes vies tenen uninconvenient: els valors dels radis 2 i 3 no mantenen la mateixa distància de separació entre les vies que si s'utilitzen els radis 1 i 2. Com que no volíem fer servir el radi 1 hem hagut de fer amb via flexible la via exterior de les corbes atès que la interior és de radi 2.

Com es pot observar en el dibuix l'espai destinat a l'estació està dividit en dus parts. La que correspon a les vies de color groc serà pel trànsit de trens de passatgers i les de color ver pels trens de mercaderies.

Aquí sota posem unes quantes imatges del procés de construcció. La primera és la plantilla que hem fet per fer les corbes concéntriques exteriors a les de radi 2 amb la via flexible.

Plantilla per fer les corbes
La part esquerra
   
Vista general
Detall estació passatgers
   
La part central
El costat dret