Funcionament d'una rotonda amb Train Controller

Teniu a sota la imatge del tauler de control de la rotonda que tenim instal·lada al local del Grup Ferroviari Mataró.

Les dues vies superiors son les de la circulació principal dels trens. No hi ha posats ni els blocs ni els contactes d'aquestes vies perquè els que ens interessa ara és el funcionament de la rotonda.

Podeu clicar aquí per baixar el programa.
Com que només baixareu el yrr, haureu de crear els trens i
colocar-los en els blocs que apareixen com ocupats a la figura.

Canvi de locomotora d'un tren.

Les vies mortes que surten de la rotonda pel costat esquerra son les de la carbonera. Pel costat dret hi ha primer les tres de la rotonda i a sota les dues del taller de manteniment.

Al tren provinent de les vies de circulació arriba al bloc C5 on desenganxarem la locomotora. El tren podia venir tant de la dreta com de l'esquerra. Per tant la locomotora , un cop desenganxada, pot estar a la dreta o a l'esquerra del bloc, Si està a la dreta la farem anar fins al bloc C6 i si esta a l'esquerra la fem anar al bloc C4.

La posició, doncs, de l'inici del cicle de canvi son els blocs C4 i C6 i podem procedir a fer el canvi amb els polsadors "Cicle LokD" o "Cicle LokE" segons la locomotora estigui al costat dret o el costat esquerra.

El cicle ens portarà primer la locomotora al pont giratori i si cal farà un gir de 180º. Després anirà a la carbonera i es quedarà allà per netejar escòries i carregar aigua i carbó. De la carbonera sortirà cap el pont giratori la locomotora que havia arribat abans i anirà al taller de manteniment. Des d'aquí, fent també canvi de locomotora, anirem a la rotonda per reposar. Una locomotora sortirà de la rotonda per anar al bloc C5 on enganxarà els vagons o cotxes que hi hagi per poder sortir i incorporar-se al circuit.

Per moure les locomotores entre qualsevol dels blocs C i D ho farem prement dos polsadors: el de sortida i el de arribada.

Finalment, si no volem fer aquest procés de manera automàtica disposem de les fletxes verdes (sortides) i grogues (entrades) per poder ser nosaltres els qui decidim les operacions que volem fer.