Caps d'estació

Parlem aquí de la circulació de trens en la què en el lloc de sortida el cap d'estació indica quin és el tren que ha de sortir. El tren farà el recorregut predeterminat fins l'entrada de l'estació de destinació lloc en el què s'aturarà fins que el cap d'aquesta estació li permeti la seva entrada. Naturalment, si el cap d'estació ja ha donat via lliure amb temps suficient, el tren entrarà sense necessitat d'aturar-se prèviament.

Hem fet un circuït molt elemental composat d'una estació amb dues vies i tres blocs de circulació B2, B3 i B4. Mentre el bloc B2 és de doble sentit els blocs B3 i B4 tenen un sentit únic; el primer de esquerra a dreta i el segon de dreta a esquerra. Tots els blocs tenen un sol contacte. Podeu baixar els fitxers del RR 77.yrr, 77.yrs i 77.yrw.

El bloc B2 té els marcadors de frenada i aturada en els dos sentits. Tots, però, activats pel mateix contacte. La resta de blocs tenen els marcador només en el sentit de circulació que els correspon.

Per fer circular els trens utilitzarem polsadors Push Bottom per les sortides (fletxes color verd) i interruptors On-Off Switch per les entrades (quadrats blaus amb ratlla groga). Els hem anomenat com a sB1Ni sB1S (sortides dels bloc B1N i sB1S) i eB1N i eB1S les entrades.

Quan premem un polsador push-bottom aquest canvia la seva imatge unes dècimes de segon i torna a posar la imatge de fletxa verda. Han activat la sortida i tornen a la posició inicial per poder-ne activar una altre.

En canvi els interruptors On-off (quadrats blaus) quan s'activen per permetre la entrada canvien la seva imatge pel un cercle color groc per indicar que la via està lliure per permetre l'entrada del tren. Cal buscar un procediment per posar aquest interruptor a la posició inicial un cop ha entrat el tren. Una manera de fer-ho és fer servir el mateix contacte del bloc.

Premem amb dos clics el boc B1N. Un cop fet això el veurem com la figura de sobre. Tornen a prémer, dos clics més, el bloc ara de color. El programa obre una nova finestra com la que tenim a la dreta i a la pestanya operacions hem de posar-hi la figura del interruptor que trobarem a la part esquerra, quan activem Accessoris (casella que hi ha sota Operating State), en la seva posició de tancat. Hem de prémer dos cops el botó OK per tornar al tauler de control.

Hem creat quatre schedules (1) amb els mateixos noms de les fletxes. Dos de sortida i dos d'entrada. Els dos de sortida porten el tren des de la via de sortida escollida fins el bloc B2 en sentit de tornada a l'estació. Un cop el tren arriba a aquest bloc amb un dels interruptors el podrem fer entrar a la via que vulguem. A la imatge de sota hi ha enfatitzat el schedule de sortida de la via nord. Observeu els marcador de sortida, color verd, del bloc B1N, i el de color taronja d'arribada a l'esquerra del bloc B2.

El tren que ha sortit de B1N s'aturarà al B2 venint de la seva dreta fins que el cap d'estació li doni entrada activant un dels interruptors eB1N o eB1S.

Tenim, Tenim, però, la opció de posar els trajectes programats de entrada com a successors dels de sortida. Posem com a successors de l'schedule sB1N els dos d'entrada eB1N i eB1S. Després fem el mateix amb el sB1S. Recordem que quan fem servir la opció successors cal dir si el successor ha de ser el mateix tren o un altre. En aquest cas hem d'elegir el mateix activant la casella Keep.

D'aquesta manera si activem la entrada a una via determinada els tren ho farà sense aturar-se al bloc B2. Pot donar-se el cas que preferiríem que el tren s'aturés fins que el cap d'estació li donés entrada. Per fer compatibles les dues possibilitat només cal posar als trajectes programats de entrada la condició que l'interruptor corresponent estigui activat.

Si hem posat la condició podrem fer que premen successivament una fletxa de sortida seguida de un botó d'entrada el tren ja faci tot el recorregut sense aturar-se.

A la figura de sobre si premem la fletxa de sortida del tren BR01 anirà directament a la via B1N sense aturar-se.

***

(1) Els schedules es creen en una finestra diferent. S'ha d'anar al menú Windows i clicar sobre New Dispatcher Window. Aquest obrirà una nova finestra (és recomanable configurar-la com a Tabed Document clicant sobre el petit triangle negre invertit que hi ha a la franja taronja) i tindrem el Dispatcher (el programa, però, té la particularitat de canviar la icona deixant el mateix nom de Switchboard). Per canviar aquest nom cal anar al menú Block > Dispatcher Settings i en el rectangle Name clicar varies vegades fins que es pugui escriure sobre). (Torna)