Taller del dia 21 de maig de 2009

El dissabte 21 de maig els membres del grup que van poder assistir procediren a la col·locació de vies de manera que s'assegurés una perfecta circulació dels trens sense perill de descarrilaments.

A la primera foto podem veure com es foradaven les vies amb una broca de 2 mm per poder-les fixar sobre el suport de suro tallat amb un biaix de 45 graus.

Un cop posades les vies es verifica la seva perfecta alineació i es comprova que no hi hagi contacte entre les vies dels diferents mòduls.

 

Posant el bus de tracció. De moment, només una placa amb els cables connectats als corresponents rails, que assegura la connexió entre mòdul i mòdul. Les vies de cada mòdul estan aïllades de les dels mòduls contigus i el pas del corrent elèctric s'assegura per mitjà d'aquestes plaques.