Els prototips

A la foto es poden veure en Francesc P i en Toni dos dels quatre components del grup que es troben tots els divendres per planificar el treball i començar a construir els primers mòduls que van servir de model per poder fer, posteriorment, un tallat mecànic de les fustes.

En el primer mòdul, construït en el garatge - taller d'en Quim (que no surt perquè era qui feia la foto), es poden veure les potes que es varen escollir seguint el suggeriment de l'amic Josep Lluís Salmerón. Malgrat la seva feble aparença en dies posteriors han demostrat ser perfectament segures i sólides quan estan unides a d'altres mòduls i, sobretot, quan entre mig dels mòduls rectes n'hi ha alguns en corba.

 

 

A la segona foto, en Toni, en Francesc M i en Quim, feta quan s'estava posant ja un segon mòdul recte, es pot veure el fals bucle de retorn provisional per permetre la circulació dels trens sense interrupció.

Aquest bucle està fet amb corbes de radi dos (358 mm) per accentuar la seva provisionalitat. Es tractava de fer un mòdul transportable a mà (les mides son de 1,00 x 1,00 m) fins el lloc on s'havia de fer la prova i decidir el nombre de mòduls a fer.

Els trens giren perfectament per aquest bucle encara que l'efecte visual és desagradable. La conclusió immediata va ser que, en el cas d'haver-lo d'utilitzar, les vies estarien ocultes per la decoració. La segona conclusió va ser fer un mòdul més gran, amb dues vies, de manera que el tren que entre podés estar aturat a dintre del bucle que feria, per tant, d'estació oculta.

 

Els mòduls corba de 30 graus es van construir amb vies de radis 9 i 10 (826 i 888 mm respectivament). Podeu veure el plànol, fet amb el programa Wintrack, clicant aquí.

A la foto del costat es pot veure un mòdul corba entre mig de dos mòduls rectes. El mòdul és reversible i, per tant, el gir podria anar en sentit contrari del que es veu a la fotografia.

A la part inferior es pot apreciar el protector que s'aguanta amb els mateixos cargols que serveixen per unir els mòduls. La finalitat d'aquest protector és la d'evitar que es pugui donar algun cop que faci moure els extrems de les vies dificultant, després, una perfecta connexió.

 

També es varen fer dos retorns provisionals amb corbes de radi dos fins a decidir la millor manera d'acabar el recorregut. Aquests mòduls havien de ser fàcilment transportables i per aquesta raó els varem fer el més petit possible. Podeu veure el plànol amb la numeració de les vies utilitzades clicant aquí. Des d'un primer moment quedava clar que aquests bucles de retorn només havien de servir per poder veure circular els trens provant els mòduls i les connexions elèctriques. Més endavant caldria substituir-los, quan fos necessari, per uns bucles de retorn que fèssin funció d'estació oculta amb capacitat per poder tenir-hi estacionats de dos a quatre trens o per estacions terminals si es volia fer un disseny punta a punta. El plànol dels nous blucles en el que s'aprofitarien les fustes i les vies es pot veure clicant aquí. Com es pot veure aquest bucle estarà format per tres mòduls. El de la corba posterior aprofitant el tauler del bucle provisional al qual s'afegeixen dos taulers més de mides fàcils de transportar.