Bases de la Gimcana

1. Podran participar en la Gimcana totes aquelles persones que tinguin més de 3 anys i menys de 18 el dia del lliurament dels premis.


2. Només hi pot haver un joc de fulls de resposta per participant


3. Els establiments exposaran els trens als seus aparadors des del dia 28 d'octubre fins el 22 de novembre. Els fulls de respostes seran tramesos al GRUP FERROVIARI MATARÓ abans del dia 1 de desembre.

4. Cada pregunta ha de tenir una doble resposta. La primera que no té res a veure amb el tren que hi ha a l'establiment i es pot respondre consultant el web http://www.marklin-spain.com/. La segona resposta s'ha de veure a l'aparador del establiment corresponent.


5. Optaran als premis tots els participants que hagin lliurat els fulls de resposta omplerts correctament dintre del termini de temps assenyalat.


6. Quedaran automàticament desqualificats els fulls que deixin sense omplir o siguin il·legibles algunes de les dades dels concursants que se sol·liciten.


7. Hi haurà diferents categories de premis. Al primer premi només podran optar els que hagin encertat totes les respostes. Si hi ha més d'un encertant el premi s'atorgarà mitjançà sorteig. El segons premis es sortejaran entre la resta de participants que hagin encertat totes les respostes i, pel sorteig, no hagin obtingut el primer premi. La resta de premis seran pels participants que hagin encertat totes les respostes i no hagin obtingut cap dels premis anteriors. Si hi ha més encertants que premis aquests s'adjudicaran també per sorteig. Si tots els encertants haguessin obtingut premis i quedessin premis per donar aquests es sortejaran entre els que hagin fallat només una resposta.


8. El sorteig dels premis entre els guanyador es farà amb la col·laboració de Mataró Audiovisual en un programa de televissió el dia i la hora del qual s'anunciarà oportunament.

9. Els afortunats que hagin obtingut premi el podran recollir els dimarts 15 i 22 de desembre en el local del Grup Ferroviari Mataró de 5 a 8 de la tarda.

10. La participació en el Gimcana implica l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.